I perioden 2019-2023 skal Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti byggja og drifta nye Bjørnafjorden kommune med støtte frå Sosialistisk Venstreparti.

Bjørnafjorden MDG er lokkalaget til Miljøpartiet De Grønne i Bjørnafjorden kommune....

Les mer

Nominasjonsmøtene i Hordaland og Sogn og Fjordane avholdt.  Bjørnafjorden MDG er svært stolt av at stortin...

Les mer

Oops! We could not locate your form.