I perioden 2019-2023 skal Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Kristeleg Folkeparti byggja og drifta nye Bjørnafjorden kommune med støtte frå Sosialistisk Venstreparti.

Opps, fant ikke skjemaet.